Англия
Австралия,Океания
Великите открития...
Ветроходи
Географски карти...
Дежньов
Древни карти
Други открития...
Други страници
Ерик Рижия
Изображения...
Кортес
Магелан
Мореплаватели
Откриватели
Още откриватели
Писаро
Подкрепа
Редакторски теми
Север.ледовит океан
Северните експедиции
Хенри Хъдсън
Христофор Колумб
Страницата се редактира от Катя Рангелова